Notaire de la Région de THIES
NIANG Abdel Kader
Titulaire de la Charge de Thiès II
+221339510758
mekader.niang@orange.sn
 

Notaire de la Région de DAKAR
DIOP Bineta THIAM
Titulaire de la Charge de DAKAR PIKINE VI (1984)
+221338790050
bineta.thiam@notaires.sn
 

Notaire de la Région de DAKAR
NDIAYE Mamadou Dieng Tanor
Notaire Associe SCP NDIAYE & NDIAYE Titulaire de la Charge de DAKAR X (1999)
+221338892122
mamadou.ndiaye@notaires.sn
 

Notaire de la Région de DAKAR
DIOP Papa Sambare
Notaire Associe SCP DIOP & DIOP Titulaire de la Charge de DAKAR XII (1999)